شکست تونی در نخستین گام آسیایی

سرخ‌پوشان تبریز در اولین دیدار آسیایی خود، مقابل نسف قارشی ازبکستان شکست خوردند.

آخرین اخبار