چرا سامی یوسف در اسرائیل کنسرت برگزار کرد؟

سامی یوسف‌ که او را خواننده‌ای مسلمان و جهانی می‌شناسند دو روز پیش به دعوت شهرداری یکی از شهرهای عرب‌نشین رژیم اشغال‌گرقدس در این شهر کنسرت برگزار کرده است.

آخرین اخبار