طولانی ترین پیتزای جهان در ایتالیا پخته شد

پیتزای هزار و پانصد و نود و پنج متری در شهر میلان ایتالیا پخته شد و در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید.

آخرین اخبار