آغاز روز دوم رایزنی ظریف، کری، صالحی، مونیز و معاونان در سوئیس

دومین روز رایزنی وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر انرژی آمریکا به همراه معاونان وزرای خارجه در مونترو سوئیس آغاز شد.

آخرین اخبار