دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

قوه قضائیه در اعدام قاچاقچیان به وظیفه خود عمل کند

وزیر کشور از قوه قضائیه تقاضا کرد تا در اعدام قاچاقچیان به وظیفه خود عمل کرده و نسبت به آنها هیچ رحمی نداشته باشد.

آخرین اخبار