عراقچی:

مباحث به‌خوبی پیش می‌رود اما نیاز به کار بیشتر است

معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که مباحث در مذاکرات هسته‌ای لوزان به‌خوبی پیش می‌رود اما نیاز به کار بیشتر است.

آخرین اخبار