این دبه‌ها ساخت آمریکاست/آیا تیم مذاکره کننده همچنان توجیه می‌کند؟

رفتارهای نامعقول آمریکا وشرکایش در غرب البته فقط به مذاکرات لوزان منتهی نشد و در طول ماه های اخیر نیز این اقدامات آمریکایی ها ادامه یافت.

کری و ظریف پنجشنبه در لوزان سوئیس دیدار می‌کنند

جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران دیدار و گفتگو می‌کند.

آخرین اخبار