اینجا شهر فلوجه عراق است بازار زنان برده داعش +تصاویر

گروه داعش در جدید ترین اقدامات مغایر با حقوق بشر خود در ماه رمضان بازار فروش بردگان جنسی زن دایر کرده است.

آخرین اخبار