فرگوسن به خاک و خون کشیده شد+تصاویر

اداره فدرال هوانوردی آمریکا روز سه‌شنبه آسمان شهر فرگوسن ایالت میسوری را با هدف کمک به سرکوب اعتراضات اخیر ، به روی پروازهای با ارتفاع کمتر از ۳۰۰۰ پا بست.

آخرین اخبار