روحانی در جمع مردم شیراز:

تمام قطعنامه‌های شورای امنیت را لغو می‌کنیم/ از سانتریفیوژ مهمتر، قدرت تیم مذاکره‌کننده ماست

رئیس جمهور کشوربابیان اینکه منطق دولت بادوستان مروت و با دشمنان مدارا است، گفت: ما با قدرت و منطق تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را لغو خواهیم کرد.

آخرین اخبار