نارضایتی از عملکرد صداوسیمای اصفهان به ایستگاه نماز جمعه رسید؛

انتقادات صریح امام جمعه شهرضا به صداوسیمای استان / شهر فرهنگی شهرضا تنها چند ثانیه از اخبار استان را در اختیار دارد

امام‌جمعه شهرضا گفت: متاسفانه برای شهرضا با این سطح از فرهنگ و تدین تنها چند ثانیه از اخبار استان را اختصاص داده‌اند.

آخرین اخبار