عکس/ برخورد شهاب سنگ با یک خانه در همدان

یک قطعه شهاب سنگ در شهر فامنین استان همدان به یک خانه برخورد کرد.

آخرین اخبار