رئیس شورای اسلامی شهرضا:

طرح « شهر خلاق » شهرضا اجرایی می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرضا گفت: شهرضا همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهر خلاق را دارد و با توجه به این مسئله، طرح “شهر خلاق” در شهرضا اجرائی می‌شود.

آخرین اخبار