معاون عمران شهری شهرداری شهرضا:

۷۹ هزار متر مربع زیرسازی آسفالت انجام شده است

معاون عمران شهری شهرداری شهرضا گفت: ۷۹ هزار متر مربع زیرسازی آسفالت توسط حوزه معاونت عمران شهری در سال جاری منطبق بر استانداردهای جاری انجام شده است.

شهردار شهرضا:

خیابان امام علی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ تکمیل می شود

شهردار شهرضا گفت: پیش بینی می‌شود خیابان امام علی(ع) با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ تکمیل شود.

آخرین اخبار