ماجرای گم شدن دکل‌های نفتی از کجا شروع شد / لزوم برخود قاطع قوه قضائیه با خاطیان

امروز تابوی مبارزه با مفاسد اقتصادی شکسته شده است و محاکمه برخی از مسئولین و آقازاده‌ها نشان داد که عزم جدی در رسیدگی به مفاسد اقتصادی وجود دارد.

آخرین اخبار