از سوی گروه سیاسی فرزندان روح الله صورت گرفت

تشکیل کمپین مخالفت دانشجویان دانشگاه آزاد با روند افزایش شهریه

گروه سیاسی فرزندان روح الله در اعتراض به افزایش غیر اصولی شهریه‌های دانشگاه آزاد ، کمپین «مخالفت با روند افزایش شهریه دانشگاه آزاد» را تشکیل داد.

آخرین اخبار