شهردار شهرضا خبر داد

افتتاح ۲۵ طرح عمرانی در شهرضا هم‌زمان با هفته دولت

شهردار شهرضا گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام گرفته ۲۵ طرح عمرانی هم‌زمان با هفته دولت در شهرضا افتتاح می‌شود.

آخرین اخبار