سروده‌ منتشر نشده شهریار در پاسخ به غزل معروف دل بردی از من به یغما

تعدادی از اشعار استاد شهریار تاکنون به زیور طبع آراسته نشده که یکی از آنها غزلی است در پاسخ به سروده معروف صفای اصفهانی است.

تلاش جمهوری آذربایجان برای تحریف سروده‌های دینی شهریار

یکی از شاعران جوان تبریز ضمن هشدار نسبت به آثار دینی شهریار در جمهوری آذربایجان گفت: متأسفانه کسی نسبت به این تحریفات اقدامی نمی‌کند.

تجمع مقابل باشگاه پرسپولیس

جلسه رحیمی با هواداران و حضور پلیس و حراست وزارت

حدود ۴۰ هوادار پرسپولیس ظهر امروز با تجمع مقابل باشگاه، خواستار بازگشت کریمی به پرسپولیس شدند.

آخرین اخبار