مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرضا:

مجتمع گلخانه‌ای شهرستان شهرضا در آستانه خلع ید زمین است

مسئول زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: به لحاظ عدم پیشرفت فیزیکی احداث مجتمع گلخانه‌ای شهرستان تحت عنوان شرکت آرمان سبز، هئیت نظارت سازمان در حال اجرای حکم خلع ید زمین مذکور می باشد.

آخرین اخبار