کاهش تولید گلخانه های شهرضا به علت سرمای شدید

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: گلخانه های شهرضا به علت سرمای شدید دچار رکود و کاهش تولید شده اند.

مدیر جهادکشاورزی شهرضا خبر داد:

صادرات ۸ تن از انواع فلفل و گوجه فرنگی به کشورهای حوزه خلیج فارس

مدیرجهادکشاورزی شهرضا گفت: حدود ۸ تن از انواع فلفل و گوجه فرنگی به کشورهای حوزه خلیج فارس و آذربایجان صادر می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرضا خبر داد:

گازسوز شدن بیش از ۶۰ گلخانه/تولید ۷میلیون شاخه گل در شهرضا

رئیس جهاد کشاورزی شهرضا با بیان اینکه بیشتر گلخانه های شهرستان از گاز استفاده میکنند گفت: از ۱۱۵ واحد گلخانه در شهرضا ۶۵ واحد آن گازسوز شده اند.

آخرین اخبار