با فرارسیدن ماه رمضان

استخری که به روزه خواران تخفیف می دهد!

این استخر که در یکی از شهرک های مسکونی تهران قرار دارد،امکان استفاده از این تخفیف قابل توجه را تنها برای ماه مبارک رمضان در نظر گرفته است.

آخرین اخبار