با شنیدن زمزمه‌های رفتن فرماندار شهرضا:

خدمت صادقانه محمدی، در حافظه مردم شهرضا ماندگار شد

به گزارش شهرضانیوز، در ۲ اردیبهشت ۹۱ به شهرضا آمد، وقتی آمد که یکسال بیشتر به پایان کار دولت دهم باقی نمانده بود .

فرماندار شهرضا:

از آمدن به شهرضا لحظه‌ای احساس ضرر نکردم

فرماندار شهرضا گفت: تاکنون لحظه ای احساس نکردم که در شهرضا ضرر کردم.

آخرین اخبار