شهرک نشینان صهیونیست دو کودک فلسطینی را زیر گرفتند

شهرک نشینان صهیونیست در شمال رام الله دو دختربچه فلسطینی را زیر گرفتند که بر اثر آن یکی از این کودکان شهید و یکی دیگر زخمی شد.

آخرین اخبار