رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرضا مطرح کرد

بزرگ‌ترین شهرک شیمیایی کشور در شهرضا/جذب ۶۰درصد کل سرمایه گذاری استان در ده سال گذشته در شهرضا

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرضا گفت: شهرضا دارای بزرگ‌ترین شهرک صنعتی شیمیایی کشور در شهرک رازی است.

آخرین اخبار