فرماندار شهرضا:

بزرگ‌ترین مرکز مخابراتی استان در شهرک صنعتی رازی شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: بزرگ‌ترین مرکز مخابراتی حوزه صنعت استان اصفهان عملیات اجرایی آن در شهرک صنعتی رازی آغاز می شود.

آخرین اخبار