سرپرست اداره صنعت شهرضا :

بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی در شهرستان شهرضا فعالیت می کنند

سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهرضا گفت: در حال حاضر در این شهرستان بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی توزیعی ، تولیدی، خدمتی و خدمات فنی فعایت می کنند.

با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان:

کاشت ۳ هزار نهال در محور شهرضا – اصفهان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرضا گفت: در سال جاری بیش از ۳ هزارنهال در محور شهرضا – اصفهان کشت شده است.

فرماندار شهرضا خبر داد:

صدور مجوز برای کارخانجات دارای آلایندگی در شهرضا ممنوع شد

فرماندار شهرضا گفت: اداره صنعت ، معدن وتجارت از صدور مجوز برای کارخانجات دارای آلایندگی خوداری نماید .

آخرین اخبار