فرماندار شهرستان شهرضا

دفن پسماندهای شهرک صنعتی رازی اصولی صورت نمی گیرد

فرماندار شهرضا در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان اظهار کرد : دفن پسماندهای شیمیایی تابع شرایط و مقررات خاصی است و تاکنون آنچه که مورد انتظار شهرستان بوده در این شهرک صورت نگرفته است .

آخرین اخبار