معاون فرماندار شهرضا مطرح کرد

آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در بهمن ماه/شهرک رازی، بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی خاورمیانه در شهرضا/صدور مجوز شهرک صنایع دستی شهرضا

معاون فرماندار شهرضا گفت: در بهمن ماه امسال منطقه ویژه اقتصادی شهرضا به عنوان بندر خشک در جنوب استان اصفهان عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

آخرین اخبار