مسئول بهداشت حرفه‌ای شهرضا خواستار شد

عدم تمدید پروانه مشاغل مزاحم شهرضا برای انتقال به شهرک کارگاهی امیرکبیر

مسئول بهداشت حرفه‌ای شهرضا گفت: صنف‌های در و پنجره ساز، سنگبری‌ها، کابینت سازان، صافکار و نقاش اتومبیل و درودگران جزو مشاغل مزاحم شهری هستند که پروانه آنها نباید تمدید شود تا به صنایع کارگاهی امیرکبیر منتقل شوند.

آخرین اخبار