در صورت وجود 50 کارگاه سفال و سرامیک

اتحادیه صنایع دستی در شهرضا تشکیل می‌شود

رئیس اتاق اصناف شهرضا گفت: در صورت وجود ۵۰ کارگاه سفال و سرامیک می‌توانیم یک اتحادیه صنایع دستی در شهرستان تشکیل دهیم.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرضا:

شهرضا رتبه سوم آثار تاریخی را در استان داراست

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرضا گفت: شهرستان شهرضا از نظر آثار تاریخی در استان رتبه سوم را دارد، اما از نظر شناخته شدن جایگاه خوبی در استان ندارد.

آخرین اخبار