فرماندار شهرضا:

شهرک صنایع دستی شهرضا آماده واگذاری به متقاضیان است

فرماندار شهرضا گفت: شهرک صنایع دستی آن عملیات اجرایی آن به پایان رسید و آماده واگذاری به کسانی است که می‌خواهند صنایع دستی تولید کنند.

آخرین اخبار