کمربند انفجاری این زن منفجر نشد

نیروهای امنیتی عراقی یک زن تروریست را قبل از منفجر کردن کمربند انفجاری مقابل یک دبستان در شهرک صدر در شرق بغداد دستگیر کردند.

آخرین اخبار