رئیس اداره محیط زیست شهرضا خبرداد:

معرفی ۱۱ واحد آلاینده در شهرضا به مراجع قضایی در سال ۹۳/ با صنایع آلاینده قاطعانه برخورد خواهد شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا گفت: در سال جاری در برخورد با صنایع آلاینده در این شهرستان ۱۱ واحد به مراجع قضایی معرفی که برای تعدادی از آنها حکم پلمپ و تعطیلی صادر و به برخی صنایع آلاینده برای رفع آلایندگی مهلت مشخصی داده شده است .

آخرین اخبار