رهایی سبحان از چنگال پیرزن کراکی

هیچ وقت یادم نمی‌رود چند روز پیش را که با یکی از دوستانم مشغول قدم‌زدن در خیابان دانشگاه بودیم و اعلامیه پسربچه گمشده‌ای، توجهمان را به خود جلب کرد.

آخرین اخبار