در انتظار اولين اثر جهاني سينماي ايران

آیا از فیلم «حضرت محمد» در جشنواره رونمایی خواهد شد؟

روزهای انتهایی هفته گذشته در حالی که بسیاری از مخاطبان و فعالان و کارشناسان سینمای ایران امیدوار بودند..

آخرین اخبار