فرماندار شهرضا:

ایجاد شهرک سینمایی تلویزیونی شهید همت در شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: طرح ایجاد شهرک سینمایی تلویزیونی شهید همت در شهرضا یک اقدام فرهنگی فاخر است.

آخرین اخبار