فرماندار شهرضا خبر داد

ایجاد طرح‌های بزرگ گردشگری و مجتمع رفاهی در شهرضا/ ضرورت راه اندازی شهرک صنایع دستی شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: ایجاد طرح‌های بزرگ گردشگری و مجتمع رفاهی در شهرضا در دست اقدام است و در زمینه گردشگری وام‌های خوبی اختصاص می‌دهند.

آخرین اخبار