در کارگروه فرهنگی، اجتماعی شهرستان مطرح شد:

جمعیت ۲۰ هزار نفری سروستان در ۴ سال آینده/ ضرورت احداث استادیوم کارگری/ هزینه ۳میلیارد تومانی فاضلاب سروستان

فرماندار شهرضا گفت: در این منطقه یک زمین ورزشی نیاز است باید یک استادیوم کارگری با ظرفیت ۵ هزار نفر در سروستان احداث شود.

رئیس آموزش و پرورش شهرضا:

در صورت پرداخت سهم دولت دو مدرسه در سروستان تکمیل و ساخته می‌شود

رئیس آموزش و پرورش شهرضا گفت: دو مدرسه خیرساز در منطقه سروستان شهرضا در صورت پرداخت ۴۰ درصد سهم دولت تکمیل می شود.

تأسیس نواحی شهرداری در دستورکار شهرداری شهرضا قرار گرفت

معاون فرهنگی شهرداری شهرضا گفت: تأسیس نواحی شهرداری در سروستان و سایر قسمت‌های شهر برای دسترسی آسان مردم در حال بررسی است.

آخرین اخبار