کلینتون: هرگونه غنی‌سازی در ایران به رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه منجر می‌شود

وزیر خارجه سابق آمریکاادعا کرد: غنی‌سازی در ایران به رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه منجر می‌شود،غنی‌سازی ایران باید بسیار محدود یا حتی در حد صفر بماند.

آخرین اخبار