زندگی خواهر شهید در گوشه خیابان!+تصاویر

خواهر شهید احمد شاکر شوکتی با فرزند معلولش یک ماه است در خیابان زندگی می کند و تاکنون مسئولی به او کمک نکرده است.

آخرین اخبار