فرماندار شهرضا خبر داد:

انتقال شهرک صنایع دستی شهرضا به مجاورت پارک آبشار

فرماندار شهرضا گفت:درحال تلاش انتقال این شهرک به منطقه‌ی مجاور پارک آبشار شهرضا هستنیم تا در ادامه این منطقه گردشگری عرفه‌های این شهرک بنا شود.

نماینده مردم شهرضا:

هیچ سناریویی در حادثه منا طرح‌ریزی نشده است

نماینده مردم شهرضا گفت: هیچ سناریویی در منا برنامه ریزی نشده‌است و عدم توانایی رژیم آل ‌سعود در مدیریت شرایط بحران این فاجعه را آفرید.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اصفهان خواستار شد؛

اختصاص پساب فاضلاب شهرضا به شهرک‌های صنعتی

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: شهرک‌های صنعتی رازی و سپهرآباد نیاز شدیدی به تامین آب دارند که اختصاص پساب فاضلاب شهرضا این نیاز را برطرف می‌کند,

آخرین اخبار