در پی سخنان سخنگوی دولت عراق:

آوارگان الانبار عراق وارد بغداد شدند

سخنگوی دولت عراق درپی آواره شدن دههاهزار شهروند عراقی از استان الانبار به‌سمت بغداد، ورود این آوارگان به پایتخت این کشور را بدون محدودیت دانست.

آخرین اخبار