رئیس اداره منابع طبیعی شهرضا خبرداد:

توزیع ۱۲ هزار اصل نهال در هفته منابع طبیعی در شهرضا

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرضا گفت: امسال در هفته منابع طبیعی ۱۲ هزار اصل نهال از نوع سوزنی برگ و پهن برگ در بین شهروندان شهرستان شهرضا توزیع می شود.

آخرین اخبار