بنای یادبود «راشل کوری» در تهران نصب می‌شود

بنای یادبود راشل کوری شهروند آمریکایی که در سال ۲۰۰۳ در حمایت از خانواده‌های فلسطینی توسط بلدوزر اسرائیلی کشته و به جهت همسویی آمریکا و اسرائیل توسط دولت کشورش نادیده گرفته شد در تهران نصب می‌شود.

آخرین اخبار