شهروندان عراقی:

آمریکا تسهیلات جنگی ودمواد غذایی برای داعش فراهم می کند

مردم عراق کماکان آمریکا را مقصر اصلی و عامل نفوذ و استقرار داعش در کشور شان می دانند.

آخرین اخبار