معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شهرضا:

دیوار مهربانی باید ویترین سخاوت شهروندان باشد

اولین دیوار مهربانی از سوی شهرداری شهرضا به همت حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و همکاری واحد زیباسازی شهرداری راه اندازی شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرضا:

در آستانه نوروز متکدیان خیابانی در شهرضا ساماندهی شوند

جانشین فرمانده انتظامی شهرضا از جمع‌آوری متکدیان شهرضا در آستانه ایام نوروز خبر داد و از مردم خواست از کمک کردن به متکدیان خودداری کنند.

مسئول دفتر امور اجتماعی شهرضا:

شهروندان شهرضا متکدیان را حمایت نکنند

مسئول دفتر امور اجتماعی شهرضا گفت: متکدیان چهره زشتی به معابر عمومی شهرضا داده‌اند، شهروندان شهرضا متکدیان را حمایت نکنند.

با پیشنهاد شورای اسلامی شهر

سهم خودیاری آسفالت معابر از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت

سهم خودیاری آسفالت برای شهروندان شهرضائی باز هم کاهش یافت و از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد رسید.

آخرین اخبار