هشدار داعش به اوباما و تعیین والی قفقاز

سخنگوی گروه تروریستی داعش، رئیس جمهور آمریکا را تهدید کرد که شکستهای بیشتری را متحمل خواهد شد.

آخرین اخبار