گزارشی از یکی از عرصه‌های هزینه‌کرد انتخاباتی؛

پیش‌بینی ۱۲۵ میلیون تومان برای کرایه ستادهای کاندیداهای مجلس

آقای مغازه‌دار وقتی با سئوال گزارشگر مواجه می‌شود، آرام، اما جدی پاسخ می‌دهد: قطعا امسال، قیمت کرایه ستادهای تبلیغاتی خیلی بیشتر از دوره‌های قبل خواهد بود”.

آخرین اخبار