گزارش تصویری عاشورای حسینی/شهرضا غرق در ماتم و عزا شد

امروز شهرضا یکپارچه شور و شعور در عزای حسین (ع) بود.

آخرین اخبار