رئیس ورزش و جوانان شهرضا:

کمبود فضای تخصصی ورزش، مشکل هیئت‌های ورزشی شهرضا است

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا گفت: کمبود فضای تخصصی ورزشی، نبود خوابگاه ورزشی جهت میزبانی مسابقات کشوری از بارزترین مشکلات هیئت‌های ورزشی است .

آخرین اخبار